Gother.com

Gother (โกเธอร์) แพลตฟอร์มท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟ ที่อยากให้ทุกคนได้ออกไปท่องเที่ยวเปิดโลกตามแบบฉบับของตัวเอง โดยมีพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์และคำบอกเล่าจากนักเดินทางตัวจริงในคอมมูนิตี้ ที่จะช่วยให้ทุกการท่องเที่ยวของคุณน่าประทับใจ

เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกไปท่องเที่ยวเปิดโลกตามแบบฉบับของตัวเอง โดยที่ชื่อ Gother มาจากคำว่า Going [ไป] + Together [ด้วยกัน] เพื่อบอกว่า โกเธอร์จะพาทุกคนเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน

หัวใจของ Gother คือแนวคิดของการเปิดประสบการณ์มากมายผ่านการท่องเที่ยว บนแพลตฟอร์มที่การเดินทางมีความหมายมากกว่าแค่จุดหมายปลายทาง

ด้วยสามองค์ประกอบที่สำคัญ : โลก, ตา, และหัวใจ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก :

  • การเปิดโลก แสดงถึงความพร้อมที่จะออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ
  • การเปิดตา แสดงถึงการเปิดรับมุมมองใหม่ๆ
  • การเปิดใจ แทนการเปิดกว้างยอมรับคอมมูนิตี้ใหม่ๆ
  • ผู้บริหาร คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Gother.com

    คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ได้สั่งสมประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาระบบจองห้องพักสำหรับลูกค้าธุรกิจโรงแรม กว่า 10 ปี ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้ามากมายในอุตสาหกรรมการบริการ และ ในฐานะสมาชิกของทีมเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจ คุณอนุพงษ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับบริษัท