1

ค้นหาเที่ยวบิน

How to booking image step 1
เริ่มการค้นหาโดยระบุรายละเอียดเที่ยวบิน
2

เลือกเที่ยวบิน

How to booking image step 2
รายละเอียดเที่ยวบิน (สายการบิน, ตารางบิน, ค่าโดยสาร ฯลฯ)
จะปรากฏอยู่บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา
3

กรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้โดยสาร

How to booking image step 3
กรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้โดยสาร
หลังจากเลือกเที่ยวบินที่ต้องการแล้ว
4

ดำเนินการชำระเงิน

How to booking image step 4
เลือกช่องทางการชำระเงินและทำการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
5

รับใบเสร็จและตั๋ว อิเล็กทรอนิกส์

How to booking image step 5
หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณแล้ว
คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงิน และจะได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลเมื่อเราออกตั๋วให้เรียบร้อยแล้ว​

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์/ใบยืนยันการจองโรงแรมภายใน 60 นาที ภายหลังจากการชำระเงิน
กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์