1

ค้นหาโรงแรม

How to booking image step 1
เริ่มการค้นหาโดยการกรอกชื่อจุดหมายปลายทาง ด้วยสถานที่
หรือชื่อที่พัก ตามด้วยระยะเวลาการเข้าพัก
และจำนวนห้อง / ผู้เข้าพักทั้งหมด
2

เลือกโรงแรม

How to booking image step 2
บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา เลือกที่พักที่คุณต้องการ
คลิกเพื่อดูราคา และรายละเอียดของห้องพัก
3

จองโรงแรม

How to booking image step 3
บนหน้ารายละเอียดโรงแรมเลือกจองห้องพักและราคาที่คุณ
ต้องการจอง (ราคาที่แสดงผลเป็นราคาต่อคืน)
4

กรอกข้อมูลการติดต่อและ

ข้อมูลผู้เข้าพัก

How to booking image step 4
กรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้เข้าพัก
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อ่านและพิจารณาข้อตกลง
และเงื่อนไขการจองห้องพัก ก่อนไปต่อยังหน้าชำระเงิน
5

ดำเนินการชำระเงิน

How to booking image step 5
เลือกช่องทางการชำระเงินและทำการชำระเงิน
ภายในเวลาที่กำหนด
6

หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณแล้ว

คุณจะได้รับใบสำคัญการเข้าพักทางอีเมล

How to booking image step 6
หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณแล้ว
คุณจะได้รับใบสำคัญการเข้าพักทางอีเมล

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์/ใบยืนยันการจองโรงแรมภายใน 60 นาที ภายหลังจากการชำระเงิน
กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์